Digitalna škola za sve nas!

Reci DA savremenoj školi!

Ja više ne mogu!

A šta ako Vam pokažemo da možete da uživate u školskim obavezama?

Priprema i održavanje časova, učenje i savladavanje gradiva ne moraju biti izvor nelagode!

Kako?

Digitalna škola za sve nas

Podučava

održivom obrazovanju, kvalitetnom prenošenju i usvajanju znanja

5/5

Savetuje

kako se putem školskog gradiva pripremiti za budućnost

5/5

Objašnjava

vaspitno-obrazovne probleme današnjice

5/5

Obrazovanje ne sme biti zastarelo

Umesto mogućeg traženja izgovora, moramo sebi postaviti pitanja:

Da li vaspitavamo decu tako da razumeju svet koji ih okružuje?
Da li će učenici u životu umeti da primene školske lekcije?
Da li i sami usvajamo nova znanja tako da sutra umemo da ih upotrebimo?

Mladi odrastaju – oni će sutra biti članovi društva zahvaljujući kojima će se život odvijati nesmetano.

Zato je važno da svaki učenik stekne upotrebljivo i aktuelno znanje.

Neophodno je da svako razume koliko je važno celoživotno učenje.

Digitalna škola za sve nas primerima iz prakse pomaže u ostvarivanju ovih ciljeva.