Korisni linkovi
1. Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
3. Ka jednakosti održivih mogućnosti za svakoga i svuda u Srbiji prerastanjem u održivost
4. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
5. Okvir nacionalnog kurikuluma – osnove učenja i nastave
6. Opšti standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja
7. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
8. Srbija i Agenda 2030.
9. Standardi opštih međupredmetih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja
10. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

0 Comments