Digitalna škola za sve nas

Digitalna škola za sve nas je projekat Centra za učenje i kulturu – Plenum, koji se realizuje sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ciljevi projekta su:

  • unapređivanje znanja i veština za održivi razvoj
  • učenje o problemima održivog razvoja (etičnost, demokratija, pravda, ljudska prava i druga)
  • ukazivanje na važnost razvijanja opštih međupredmetnih kompetencija
  • promovisanje integrativnog i interdisciplinarnog pristupa nastavi
  • preispitivanje stavova i vrednosti u smislu pokretanje akcija i inicijativa za rešavanje problema današnjice

Autorke i realizatorke projekta

Gordana Svilengacin

Gordana Svilengaćin

Gordana Svilengaćin je master profesor jezika i književnosti – srbista. Autor je romana „Suđenje Jevremovo“, a kao koautor potpisuje priručnike „Rečnik međunacionalne tolerancije“ i „Dvojezični rečnik međunacionalne tolerancije“, publikaciju „Škola za sve nas“ i interaktivnu bojanku „U mom srcu stoji Novi Bečej u boji“. Radila je lekturu i korekturu ili recenziju za brojne objavljene knjige, napisala je i režirala više školskih predstava. Kao nastavnik srpskog jezika i književnosti radi od 2011. godine.

Anita Bojić Perkin

Anita Bojić Perkin je profesor filozofije i master bibliotekar-informatičar. Priređivač je izabranih radova iz oblasti pedagogije objavljenih u „Letopisu Matice srpske“ u 19. veku: „Vraćajući se prošlosti, upoznajemo sami sebe“. Koautor je priručnika „Rečnik međunacionalne tolerancije“ i „Dvojezični rečnik međunacionalne tolerancije“, publikacije „Škola za sve nas“ i interaktivne bojanke „ U mom srcu stoji Novi Bečej u boji“. Obrazovno-vaspitnim radom u školi bavi se od 2005. godine, kao nastavnik filozofije, školski bibliotekar, a zatim direktor škole, od 2015. godine.

Anita Bojic Perkin

Centar za učenje i kulturu – Plenum

Centar za učenje i kulturu – Plenum je udruženje građana iz Novog Bečeja, osnovano 2017. godine. Bavi se promovisanjem demokratskog, građanskog i odgovornog društva, podizanjem svesti o vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, jednakost i nenasilje, očuvanjem kulture i kulturnebaštine, edukacijom građana u vezi sa pojavama i problemima savremenog društva, zaštitom i unapređenjem položaja socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva. Centar Plenum je dosad realizovao brojne projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i negovanja kulturne baštine, pod pokroviteljstvom mesnih, pokrajinskih i republičkih organa državne uprave.