Nastava za 21.Vek!

Zamisli da se nađeš u džungli, bez ijednog drugog čoveka, i da su teorijski podaci sve što znaš o džungli: na kom je kontinentu i kroz koje države se prostire, koliko kvadratnih kilometara zauzima i slično.Kakve će ti biti šanse da preživiš? Ne smemo dozvoliti da se mladi ljudi sutra nađu u džungli života! Trebalo bi da ih učimo praktičnim stvarima, da razvijamo njihove stavove neophodne za lični rast, razvoj i aktivno učešće u društvenom životu.

0 Comments