Nove ideje

Ako radije biraš lekara, a ne vračaru, ako se oslanjaš na znanje, a ne na znake, ako se boriš, a ne puštaš da te život baca tamo-amo, onda ne zaboravljaj da redovno radiš na sebi, unapređuješ se i duhovno rasteš!

0 Comments