odrzivi razvoj
Održivi razvoj

Nije pitanje da li se današnja deca uklapaju u naš sistem vrednosti, nego da li ih mi, kao stariji i iskusniji, pravilno pripremamo za neizvesnu budućnost koja ih čeka.🤔Da li svoju decu vaspitavamo tako da razumeju svet koji ih okružuje?🤔Da li će naši učenici u životu umeti da primene školske lekcije?👉ODRŽIVI RAZVOJ predstavlja težnju da se usklade razvoj društva, ekonomski napredak, tehnologija, kultura i kapaciteti životne sredine.

⁉️Da li vaspitavamo i obrazujemo održivo? Šta ti misliš?

0 Comments